Tổng quan trực thăng Piasecki H-21

800px Vertol H 21C Heer Tổng quan trực thăng Piasecki H 21

Piasecki H-21 Workhorse/Shawnee là một loại Hoa Kỳ, do Piasecki Helicopter thiết kế chế tạo.

Đặc điểm tổng quát

 • Kíp lái: 3–5
 • Sức chứa:
  • 20 lính hoặc
  • 12 cáng tải thương
 • Chiều dài: 52 ft 6 in (16,01 m)
 • Đường kính rô-to: 44 ft 0 in (13,41 m)
 • Chiều cao: 15 ft 9 in (4,80 m)
 • Diện tích đĩa quay: 3.041 ft² (282,6 m²)
 • Trọng lượng rỗng: 8.950 lb (4.058 kg)
 • Trọng lượng có tải: 15.200 lb (6.893 kg)
 • Trọng lượng cất cánh tối đa: 15.200 lb (6.609 kg)
 • Động cơ: 1 × Wright R-1820-103, 1.425 hp (1.063 kW)

Hiệu suất bay

 • Vận tốc cực đại: 127 mph (110 knot, 204 km/h)
 • Vận tốc hành trình: 98 mph (85 knot, 158 km/h)
 • Tầm bay: 265 mi (230 hải lý, 427 km)
 • Trần bay: 9.450 ft (2.880 m)
 • Tải trên đĩa quay: 5 lb/ft² (24 kg/m²)
 • Công suất/trọng lượng: 0,09 hp/lb (150 W/kg)

Trang bị vũ khí

 • Đa dạng, thương sử dụng 1 hoặc 2 khẩu súng máy .50 (12,7 mm) hoặc súng máy 7,62 mm.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>